WA Gruppen har betydelige vekstambisjoner og er derfor kontinuerlig på jakt etter mennesker som kan styrke vårt team. Vi tilbyr spennende jobber i et unikt selskap med røtter helt tilbake fra 1960.

Følg med på disse sidene for å se om vi har en stiling som kan passe nettopp deg.


Lærling

Når du blir lærling i WA Gruppen får du muligheten til å ta et fagbrev i et spennende yrke. En lærlingstilling hos oss er både et givende karrierevalg og en viktig forutsetning for utvikling av oss som selskap og vår bransje.

Ledige stillinger

Forskalingssnekker

WA Entreprenør

Snarest

Betongarbeider

WA Entreprenør

Snarest

Tømrer

WA Entreprenør

Snarest

Lærling

WA Entreprenør

Snarest

Åpen søknad

WA Entreprenør

Snarest