WA Gruppen AS er et resultat av siste års samarbeid mellom Kaldnes AS og CM Gruppen AS. Ambisjonen til WA Gruppen er å bli en ledende entreprenør og eiendomsutvikler i Vestfold. WA Entreprenør og WA Eiendom er heleide datterselskaper i gruppen.

WA Entreprenør er allerede en solid aktør i Vestfold med sine 50 ansatte som følge av fusjonen mellom Willy N. Andersen AS og CM Entreprenør AS i 2018. Selskapet har i senere tiden hentet inn tung kompetanse for å kunne jobbe i toppskiktet i bransjen og vil fortsette med å rekruttere de skarpeste hodene.

WA Eiendom har flere spennende utviklingseiendommer i Vestfold med verdipotensial ca. 2 milliarder kroner. Ett av disse er Portal-bygget i gjestehavna i Horten som er et næringsbygg under prosjektering tegnet av Snøhetta. Selskapet skal utvikle en større næringspark på 300 mål tomt ved Bentsrud avkjøringen langs E-18 i Holmestrand. På Nøtterøy skal selskapet utvikle et større næringsbygg og bygge 150 boenheter på en 16 mål ferdig regulert tomt. Skippergata 6 er en eiendom på 10 500 m2 med 10 mål tomt i sentrum av Horten, som nå skal utvikles.

«Vi ser mange spennende muligheter i Vestfold byene og vil jobbe hardt for å skape fine prosjekter på lag med kommune og innbyggerne der vi satser. WA Entreprenør har en solid ordrereserve og søker for tiden gode prosjektledere. WA Eiendom satser på eiendomsutvikling innenfor logistikk, handel, næring og bolig i Vestfold» sier styreleder Eirik Sunde i WA Gruppen.

Selskapene WA Entreprenør og WA Eiendom vil ha egen ledelse og drives som selvstendige kommersielle selskaper i gruppen.

Nylig vant WA Eiendom konkurransen om HS4 tomta i havneområdet i Horten som er et større byutviklingsprosjekt for bolig, næring og servicenæring.