Byggmester Willy Normann Andersen etablerte Willy N. Andersen AS på Nøtterøy i 1960. Selskapet var ledende byggentreprenør i Vestfold gjennom flere tiår. På 1980-tallet hadde selskapet rundt 150 ansatte som jobbet for Willy på de største byggeprosjektene i Vestfold. Selskapet vant Byggeskikkprisen som beste byggentreprenør i landet i 2000.

I 2018 overtok Kaldnes AS aksjene i selskapet og fusjonerte med CM Entreprenør AS. Naturlig nok måtte navnet på det nyfusjonerte selskapet bli WA Gruppen. W for Willy. A for Andersen. Solid håndverk gjennom 60 år med kunden i fokus.

WA Gruppen – vi bygger for fremtiden!

Styret i WA Gruppen er Eirik Sunde (styreleder), Hans Petter Hagen og Jon Mørk

WA Gruppen eies 50/50 av Kaldnes AS og CM Gruppen AS. Familien Glastad er dermed største eier i WA Gruppen.

 

Organisasjonskart