Holmestrand Næringspark

Vår Rolle: Forvalter
Omfang: 300000 m2
Sted: Solumveien, Holmestrand og Re
Status: Pågående
Prosjekttype: Næring

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ca. 300 da næringsareal (industri, lager og kontor) som blir liggende langs E18 i Holmestrand. Pga områdets beliggenhet egner tomten seg for aktører innenfor lager- og logistikk. Det planlegges for omkring totalt 250 000 – 300 000 m2 bruksareal. Arbeidet med planprosessen starter mars 2019.