Borgheimtunet

Vår Rolle: Forvalter
Omfang: 16000 m2
Arkitekt: MER Arkitektur
Sted: Borgheim
Status: Pågående
Prosjekttype: Næring/bolig

Utvikle for bolig og næring. Omregulere til større dagligvare og prosjektere 120-150 boliger på tomt.

Følg med på utviklingen på egen nettside: borgheimtunet.no