Borgheim Parken

Vår Rolle: Forvalter
Omfang: 16000 m2
Arkitekt: Konkurranse pågår
Status: Pågående
Prosjekttype: Næring/bolig

Budaksept med intensjon om kjøp.

Utvikle for bolig og næring. Omregulere til større dagligvare og prosjektere 120-150 boliger på tomt.