Hertug Guthormsgate 1

Entreprenor: Strøm Gundersen
Byggherre: Micasa
Årstall: 2018
Vår Rolle: Underentreprenør
Omfang: 1200 m2
Arkitekt: KB Arkitekter
Sted: Tønsberg
Status: Ferdig
Prosjekttype: Leiligheter

Nytt leilighetsbygg med 18 leiligheter og mulighet for parkering i garasjeanlegg.

Ferdigstillelse sommeren 2018.