Holmestrand Renseanlegg

Entreprenor: WA Entreprenør
Byggherre: Holmestrand Kommune
Årstall: 2017/2018
Vår Rolle: Total underentreprenør
Sted: Holmestrand
Status: Pågående
Prosjekttype: Ombygging renseanlegg med utvidelse

Renovering av eksisterende bygg samt utvidelse med nybygg.