Portal-bygget

Vår Rolle: Forvalter
Omfang: 4500 m2
Arkitekt: Snøhetta
Status: Pågående
Prosjekttype: Næring

Regulere og utvikle til nærings- og servicefunksjoner i tråd med områdeplan.