WA Entreprenør AS er en aktør innen ingeniør -og entreprenørvirksomhet som inkluderer nybygg og rehabilitering av både offentlige og private bygg. WA Entreprenør AS har kontorer i Horten og Tønsberg, og har pr. tiden primærmarkedet sitt i Vestfold, Drammen & omegn samt utvalgte områder i Telemark. Vi utfører både total, hoved -og delentrepriser. Selskapet har ambisjoner om å videre utvikle selskapet til et ledende mellomstort entreprenørselskap som setter kundes behov i sentrum der vi yter det lille ekstra. 

Vi vet at gode systemer sikrer trygg gjennomføring. Vi har et verdisett med kvalitetskrav, etiske retningslinjer, prosesser og rutiner som sørger for en sikker og effektiv gjennomføring av våre prosjekter. Vi har gode team bestående av mennesker med solid kompetanse innenfor sine fagfelt i tillegg til at vi har unge fremadstormende ansatte som hele tiden utfordrer og som sammen med erfarne kolleger driver virksomheten fremover slik at vi kan tilby en fremtidsrettet, trygg og rasjonell prosjektgjennomføring.


Bred kompetanse

I dag er vi 22 ansatte, hvorav noen få sitter i stabsfunksjoner, mens det store flertallet er tilknyttet byggeplassvirksomheten. Samtidig legges det stor vekt på god opplæring av lærlinger som vi ser på som verdifulle ressurser i selskapet. Kjernen i vår virksomhet er at vi innehar en bred kompetanse til å gjennomføre de fleste typer prosjekter. Vi har prosjekt-/ anleggsledere med solid erfaring fra store og komplekse totalentrepriser til driftsledere og formenn som har “hands-on” kompetanse knyttet til effektive byggeprosesser. Sammen med våre dyktige arbeidsledere og håndverkere danner de et produksjonsgrunnlag som sikrer at du som kunde får ditt produkt levert til rett tid, rett kvalitet og rett kostnad.

Høye mål og store tanker preger hele selskapet, fra den yngste til den eldste. Ønsket er å være med på å skape noe nytt, bidra i å utvikle gode byer og samfunn og bygge fremtiden.

Kontaktinformasjon

Telefon:

900 68 552

E-post:

post@wagruppen.no

Org.nr.:

917 563 888

Adresse:

Storgata 34, Horten

Britt Røed Lohne

Daglig leder

+47 994 54 500

Rune Andersen

Prosjektsjef

+47 909 36 779

Daniel Riis Pedersen

Avdelingsleder tømmer og betong

+47 918 10 965

Rikard Wisløff Nilssen

Prosjektleder

+47 981 23 090

Prosjekter

Prosjekter