WA Entreprenør er en Vestfold basert entreprenør. Vi har kontorer i Tønsberg og Horten og utfører total- og delentrepriser i Vestfold-regionen. Vi fokuserer alltid på å yte det lille ekstra for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi vet at gode systemer sikrer trygg gjennomføring. Vi har et verdisett med kvalitetskrav, etiske retningslinjer, prosesser og rutiner som sørger for en sikker og effektiv gjennomføring av våre prosjekter. Våre medarbeidere har høy kompetanse og selskapet er kjent for et godt arbeidsmiljø og anerkjennelse for jobben man gjør. Vi har gode team med mennesker som kjenner hverandre etter mange års samarbeid, og som bidrar til en trygg og rasjonell prosjektgjennomføring.


Bred kompetanse

I dag er vi ca. 30 ansatte, hvorav noen få sitter i stabsfunksjoner, mens det store flertallet er tilknyttet byggeplassvirksomheten. Samtidig legges det stor vekt på god opplæring av lærlinger som vi ser på som verdifulle ressurser i selskapet. Kjernen i vår virksomhet er at vi innehar en bred kompetanse til å gjennomføre de fleste typer prosjekter. Våre prosjekt- og anleggsledere har lang erfaring, med spesialkompetanse på betong, stål og tømmer. Sammen med arbeidsledere og håndverkere danner de et produksjonsgrunnlag som sikrer at du som kunde får ditt prosjekt levert til rett tid med høy kvalitet og til riktig kostnad.

Høye mål og store tanker preger hele selskapet, fra den yngste til den eldste. Ønsket er å være med på å skape noe nytt, utvikle byene og bygge fremtiden.

Kontaktinformasjon

Telefon:

E-post:

post@wagruppen.no

Org.nr.:

917 563 888

Adresse:

Storgata 34, Horten

Britt Røed Lohne

Daglig leder i WA Entreprenør

+47 994 54 500

Rune Andersen

Prosjektsjef i WA Entreprenør

+47 909 36 779